web counter

Najnowsze oferty


Mieszkania

Definicja mieszkanie: zgodnie z normatywną definicją zamieszczoną w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury mieszkaniem jest zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego.

Źródło definicji: Wikipedia


Domy

Definicja dom: Przystosowany pod względem konstrukcyjnym i użytkowym budynek, przeznaczony do celów mieszkalnych. Są różne rodzaje domów, np. blok, dom jednorodzinny, wielorodzinny i kawalerka, czyli wynajęte przez daną osobę małe mieszkanie.

Źródło definicji: Wikipedia